บริการ

Email Markering
บริการ ส่งอีเมล์ เพื่อการตลาด
แบบที่ 1
Server With Text,File
1,000     Email Per Month = 2,880 ฿
25,000   Email Per Month = 3,840 ฿

แบบที่ 2
Server With File
5,000     Email / 2 Month = 2,000 ฿
20,000   Email / 2 Month = 4,000 ฿
40,000   Email / 2 Month = 6,000 ฿

รวมบริการส่งให้ เพียงจัดเตรียมรูปแบบ หรือข้อมูล , Link , มาเท่านั้น

Service network system administrator.
บริการดูและระบบ
- ค่าบริการดูแลในกรณีไม่มีแผนก IT หรือพนักงาน IT หรือต้องการผู้ดูแลเฉพาะด้าน
                 ดูแลระบบ Email เดือนละ 900 บาท ต่อเดือน
                 ดูแลระบบ Email และเว็บไซต์ทั่วไป เดือนละ 2,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมปรับเปลี่ยน Artwork)
                 ดูแลระบบ Email และเว็บไซต์ระบบ เดือนละ 5,000 บาทต่อเดือน (ไม่รวมปรับเปลี่ยน Artwork)