แจ้งโอนเงิน

หลังจากที่ท่านโอนเงินแล้ว ท่านสามารถ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- แจ้งยืนยันการโอนเงินทางโทรศัพท์ 086-9-748-748
- สแกนสลิปส่งมาทางอีเมลล์ note@youdohost.com
- Fax หมายเลข 02-878-8290

มีปัญหาในการชำระเงินกรุณาติดต่อ note@youdohost.com ตลอด 24 ชั่วโมง